Kontakta ossFAQOm REGMOVår färdplanVåra referenserVåra samarbetspartnersIndustri & FöretagPrivatpersonerInformationStartsidan

Förbättra mobiltäckningen i ditt projekt eller byggnad

Grunden för bra mobiltäckning
Vilka operatörer finns här?
Finns 3G och 4G?
Att mäta är att veta!

Vi förbättrar dålig täckning genom att:

Radiomätning och Projektering

 • Som konsultföretag utför vi fältstyrkemätning, spektrumanalysering samt pejling av störkällor och kommer med åtgärdsförslag
 • I fastigheter där problem med radioöverföring finns hjälper vi till med ett åtgärdspaket
 • Vi utför också konfiguration av repeater och annan utrustning för mobilbanden
  GSM /UMTS / LTE / WLAN (WIFI)- tekniken typ trådlösa nät
VHF YAGIRadio Finder
Pejling av störande frekvenser Mätning av mobilfrekvenser

IP baserad kommunikation via nät (WLAN/WIFI och LAN)

 • Optimering av ditt befintliga antennsystem
 • Projektering och Projektledning av kopparnät
 • Projektledning av IP-baserade kamerasystem för kommun och landsting
 • Utbyte av modembaserade system till TCP/IP kommunikation
 • Platsbaserade radiomätningar (signal, störningar och riktningsbestämning)
 • Leverans av färdiga systemlösningar från samma leverantör
 • Projektering och installation av DAS i fiber eller koax utförande

Service och Underhåll

Åtagandet slutar inte i och med att en produkt blivit levererad. För oss börjar det när Du valt oss som leverantör.
Vi lägger stor vikt vid att den produkt Du valt från oss ska ge dig största möjliga nytta under en lång följd av år.

Kanske är till och med vårt service erbjudande ett av de viktigaste argumenten till varför Du ska välja oss som servicepartner.
Vår mycket höga kompetens och långa erfarenhet inom området är unikt.
Tekniskt underhåll av komplexa teknikutrustningar kräver särskilda kunskaper för att säkerställa högsta tillförlitlighet.

Detta erbjuds alltid Dig som kund:

 • Förslag till service och underhållsprogram av utförda arbeten.
 • Reparation eller utbyte av defekt utrustning inom garantitid
 • Förslag till uppgradering av hård och mjukvara.
 • Vidareutveckling av befintliga system.

Dålig mobiltäckning