Hur får du bättre täckning ?

REGMO installerar utrustning för att förbättra dålig mobiltäckning inom- och utomhus antingen i hela fastigheten eller i enstaka utrymmen.

Det är naturligtvis enormt svårt att som privatperson veta exakt vad som krävs för att uppnå den täckning som man eftersträvar. Därför kommer vi gärna ut och utför en platsmätning hos dig så vi kan skräddarsy lösningar för just dina behov.
Vi kan göra så att ni kan prata i mobiltelefon i stort sett överallt.

ROT

Det finns möjlighet för privatpersoner att utnyttja ROT-avdrag för repeaterinstallationer om lösningen innefattar mobilt bredband, något som vi kan integrera till en mycket låg kostnad.
Detta reducerar prisbilden för arbetet med 30% upp till 50,000 kr (2023).

Egen repeaterinstallation

Vi erbjuder även paketlösningar för dig som vill installera själv som är prisvärda och förbättrar dålig mobiltäckning.
Nedan följer några exempel på hur en lösning kan se ut och vad den kan komma att kosta.

Vi har allt det som du behöver, antenner, kabel, kontakter, fördelningar, repeaters osv.

Bandselektiv repeater

Bandselektiv Repeater


En bandselektiv förstärkare som man enkelt får tillstånd av operatörerna för. Förstärkaren ingår i en serie av bandselektiva förstärkare för GSM, GPRS och UMTS och
passar samtliga operatörer. Programmeras för en operatör åt gången via webbinterface.  

För exempel på bandselektiva produkter se följande:

MR2118, MR918, W2123E

Kontakta oss för pris


         Bredbandig repeater

Bredbandig Repeater


Vi erbjuder även anpassade bredbandiga paketlösningar för både 2G och 3G.
Dessa går ej att få tillstånd för av operatörerna.
Det anpassade paketet kan bestå av olika antal och typer av inomhusantenner, och olika storlekar på repeatern, olika storlekar på utomhusantennen beroende på om det är stark eller svag inkommande signal till fastigheten.
Kontakta oss med en beskrivning av
fastighetenoch eventuellt uppmätt signalstyrka runt fastigheten.
Bilden visar ett färdigt paket som kan köpas men också modifieras efter behov.

För exempel på bredbandiga produkter se följande:

Hi3

Prisklass mellan 4000:- till 11000:- exkl. installation samt exkl. moms och frakt.

     

*För att få använda GSM/3G repeatrar krävs medgivande från mobiloperatörer.
Anläggningsägaren ansvarar för dessa ansökningar. Vi hjälper till med dessa ansökningar till operatörerna. För närvarande godkänner inte operatörerna 4G repeaters utan man får istället satsa på en router.Kontakta ossFAQOm REGMOVår färdplanVåra referenserVåra samarbetspartnersKonsultuppdragIndustri & FöretagProblemlösningInformationStartsidan
Var har vi bättre mobiltäckning ?
Den inkommande effektnivån (antennsignalen) är helt avgörande för hur bra signalen blir inomhus med hjälp av en repeater (förstärkare)

Förslag till att förbättra mobiltäckningen

Dålig mobiltäckning