Mobiltäckning

Hem / Mobiltäckning

Dålig mobiltäckning i mobiltelefonen?

Dålig mobiltäckning, alltså signalerna mellan ditt simkort och en specifik mast, beror bl.a på att man befinner sig på en plats där mobilnätens signaler generellt är svaga pga att
en mobilbasstation är skymd av lokala naturliga hinder som berg och skog, det kan även bero på att radiosignalerna hindras av olika typer av byggnader såsom betonghus, plåtbyggnader, garage under mark, tunnlar. 

Men det är inte heller ovanligt att man har svårt att
använda mobilen inomhus pga av täta
byggnadsmaterial. I nybyggnationer används ofta energiglas som dämpar väldigt mycket i fastighetens fönster.

På jakt efter dålig mobiltäckning?
Vart tog mobiltäckningen vägen?

När anses täckningen vara dålig ?

  • Det kan vara bra samtalskvalite men dålig datahastighet och det kan ibland uppfattas som störande.
  • När du är på en plats med mycket folk (hög belastning på mobilbasstationen) kan man tappa telefonisamtal och datatrafik.
  • När dina staplar (signalmätaren) skiftar runt 1 stapel så finns det risk för dålig mobiltäckning.
  • När du befinner dig under jord (tunnelbana, biltunnlar, garage) och så vidare kan inte radiosignalerna ta sig fram.
  • I många fall har inte mobilbasstationen riktat sina antenner mot dig (fastighet) då station inte är rundstrålande utan har riktantenner åt olika håll
En vanlig syn vid dålig mobiltäckning och fönstertittande!
En vanlig syn vid dålig mobiltäckning och fönstertittande!
Troligen en plats där dålif mobiltäckning är obefintlig
En plats där dålig mobiltäckning är ett minne blott

Har du dålig mobiltäckning?
Befinner du dig i en så kallad ”vit zon” och har dålig mottagning eller avbrutna samtal med 4G/5G trots löften från operatören? 

Då kan vi hjälpa dig med en lösning som löser dina problem med din mobiltelefoni och ditt mobila bredband med hjälp av en av repeaterinstallation.

REGMO specialiserar sig på just de platser där det är dålig mobiltäckning, som i sommarstugan, mitt uti skogen, kontoret som befinner sig inne i en betongbunker eller produktionen som sker bakom plåtbeklädda väggar eller kanske en ridskola med flera byggnader som behöver så kallade säkra mobilzoner i olika byggnader för att kunna föra samtal.

Hjälp med för att få bättre mobiltäckning:

  • Installation av 4G/5G repeater för bättre mobiltäckning och bredbandsprestanda. Installation av inomhusnät med antenner för mobiltelefoni (IDAS).
  • Vi utför alla installationer (El, kablar, antenner, uppmätning av radiotäckning) för en komplett 4G/5G (LTE) / WLAN-WIFI installation för både privata och företagskunder.
  • Vi lämnar offert på både material och arbete. Vi är behörig EL-installatör. Vi utför dokumenterande konsultuppdrag (mätning, pejling) för mobiltelefoni.
  • Vi erbjuder även konsulttjänster för att lokalisera störningskällor då vi pejlar utrustning som stör på frekvensbanden.

Navigera gärna på våra länkar och lär dig mer eller klicka direkt på Kontakta oss om du vill komma i kontakt med oss.