Konsulttjänster

Hem/ Konsulttjänster

Radiomätning och Projektering

  • Som konsultföretag utför vi fältstyrkemätning, spektrumanalysering samt triangulering (pejling) av störkällor och kommer med åtgärdsförslag
  • I fastigheter där problem med radioöverföring finns, hjälper vi till med ett åtgärdspaket
  • Vi utför också konfiguration av repeater och annan utrustning för mobilbanden
    GSM / LTE / WLAN (WIFI)- tekniken typ trådlösa nät
Pejling pågår efter störningar
Pejling pågår efter radiostörningar

Pejling av störningar på viktiga frekvenser typ
121.5 MHz (flyg) och 406.1 MHz (nödsignaler).

På bilden bredvid används en YAGI antenn
(riktantenn), för att kunna bestämma position och riktning till störkällan.

För att kontrollera antennsystem, kabelsystem och  frekvensbanden används en modern VNA som täcker samtliga frekvenser (typ mobilband, kommunikationsfrekvenser m.m).

Fungerar även som signalgenerator för kontroll av repeatrar.

Vector Nätverksanalysator
En Vector Nätverks Analysator

Service och Underhåll av installerad anläggning

Åtagandet slutar inte i och med att en produkt blivit levererad.

För oss börjar det när Du valt oss som leverantör.
Vi lägger stor vikt vid att den produkt Du valt från oss ska ge dig största möjliga nytta under
en lång följd av år.

Digital Multimeter

Kanske är till och med vårt serviceerbjudande ett av de viktigaste argumenten till varför Du ska välja oss som servicepartner via ett serviceavtal.

Vår mycket höga kompetens och långa erfarenhet inom området är unikt.
Tekniskt underhåll av komplexa teknikutrustningar kräver särskilda kunskaper för att säkerställa högsta tillförlitlighet.

Detta erbjuds alltid Dig som kund:

  • Förslag till serviceavtal och underhållsprogram av utförda arbeten
  • Reparation eller utbyte av defekt utrustning inom och efter garantitid
  • Förslag till uppgradering av hård och mjukvara.
  • Vidareutveckling av befintliga system.