Konsulttjänster

Hem/ Konsulttjänster

Radiomätning och Projektering

 • Som konsultföretag erbjuder vi omfattande tjänster inom radiokommunikation och signalanalys. Våra expertområden inkluderar:

  • Fältstyrkemätning: Vi genomför noggranna mätningar av signalstyrka och kvalitet i olika miljöer för att säkerställa optimal radiokommunikation.

  • Spektrumanalysering: Vi analyserar det radiofrekventa spektrumet för att identifiera och utvärdera störningar samt övervaka spektrumets användning för att säkerställa störningsfri kommunikation.

  • Triangulering (pejling) av störkällor: Vi använder avancerad trianguleringsteknik för att lokalisera och identifiera störkällor som påverkar signalöverföring. Detta gör att vi kan erbjuda precisa åtgärdsförslag för att minimera eller eliminera störningarna.

  I fastigheter där det uppstår problem med radioöverföring, erbjuder vi ett heltäckande åtgärdspaket. Detta paket omfattar:

  • Utredning och analys: Vi utför en grundlig analys av fastighetens radiomiljö för att identifiera specifika problemområden och orsaker till störningar.

  • Rekommendationer och åtgärder: Baserat på vår analys, ger vi detaljerade rekommendationer och genomför nödvändiga åtgärder för att förbättra radioöverföringen och säkerställa en stabil och effektiv kommunikation.

  Vi specialiserar oss också på konfiguration av repeaters och annan utrustning för mobilbanden, inklusive GSM, LTE och WLAN (Wi-Fi). Detta innebär att vi:

  • Inställning och optimering: Vi konfigurerar och finjusterar repeaters och andra nätverksenheter för att optimera täckning och prestanda för olika mobilband och trådlösa nätverk.

  • Installation och underhåll: Vi erbjuder professionell installation och löpande underhåll av utrustning för att säkerställa att systemet fungerar effektivt och utan avbrott.

  Genom våra tjänster hjälper vi till att förbättra och optimera din kommunikationsteknik, oavsett om det gäller mobilnät, Wi-Fi eller andra trådlösa nätverk.

Pejling pågår efter störningar
Pejling pågår efter radiostörningar

Vi utför pejling av störningar på kritiska frekvenser, såsom 121.5 MHz (flygtrafik) och 406.1 MHz (nödsignaler). För att exakt kunna lokalisera och identifiera störkällor använder vi avancerad utrustning.

I bilden bredvid ser du en YAGI-antenn (riktantenn) i användning. Denna antenn gör det möjligt att noggrant bestämma både position och riktning till störkällan, vilket är avgörande för effektiv störningshantering.

För att kontrollera antennsystem, kabelsystem och frekvensband använder vi en modern Vektor-Nätverksanalysator (VNA) som täcker alla frekvenser, inklusive mobilband och kommunikationsfrekvenser. Denna enhet fungerar också som en signalgenerator för att testa och verifiera repeatrar och säkerställa deras korrekta funktion.

 

Vector Nätverksanalysator
En Vector Nätverks Analysator

Service och Underhåll av installerad anläggning

Vårt engagemang slutar inte när en produkt har levererats. För oss börjar det först när du har valt oss som leverantör. Vi lägger stor vikt vid att säkerställa att den produkt du valt från oss ger dig maximal nytta under många år framöver.

 

Digital Multimeter

Vårt serviceerbjudande kan vara en av de mest övertygande anledningarna till varför du bör välja oss som din servicepartner genom ett serviceavtal.

Med vår höga kompetens och omfattande erfarenhet inom området erbjuder vi en unik expertis. Tekniskt underhåll av komplex utrustning kräver särskild kunskap för att garantera högsta tillförlitlighet och prestanda.

Detta erbjuds alltid Dig som kund:

 • Förslag till serviceavtal och underhållsprogram av utförda arbeten
 • Reparation eller utbyte av defekt utrustning inom och efter garantitid
 • Förslag till uppgradering av hård och mjukvara.
 • Vidareutveckling av befintliga system.