F.A.Q.

Hem / Faq

Frågor angående dålig mobiltäckning

Frequently Asked Questions

Till höger kan du finna svar på de vanligaste frågorna.

Jajemen, du kan ladda ned datablad för de produkter vi installerar och som behövs för tillståndsansökan här nedan.

Repeaters:
W23D-B3
W23D-B8
W23D-B20

Donörantenner:
Donörantenn LPA

Inomhusantenner:
Inomhusantenn tak

En vanlig fråga vi får är huruvida strålningen ifrån vår utrustning är farlig för hälsan.

Enligt strålsäkerhetscentralen (STUK) så är mobiltelefoner den viktigaste källan till radiofrekvent strålning. Exponeringen för strålning från mobilen är störst om täckningen är dålig och då mobilen hålls mot örat, så därför rekommenderar REGMO att man har så god inomhustäckning som möjligt. 

Något entydigt belägg för att mobiltelefoner är farliga för hälsan har inte fåtts trots omfattande forskning. Forskningsresultaten om långtidsverkningarna är tillsvidare otillräckliga.

Exponeringen för strålning kan minskas på följande sätt:

  • Strålningen mot huvudet kan minskas genom att använda handsfree-enheter.
  • Där täckningen är dålig, till exempel i ett slutet rum såsom en bil, strålar mobilen mycket starkare än där täckningen är god.
  • När mobilens internetanslutning delas till andra enheter, såsom en bärbar dator är det bra att hålla telefonen exempelvis på bordet och inte i fickan.

Så kallade mobilskydd minskar inte strålningen nämnvärt.

Repeater – Engelska för ordet signalförstärkare. En repeater är en mottagare/sändare som förstärker signalen man skickar in i den med olika effekt beroende på repeaterns uteffekt.
Används då det är dålig mobiltäckning i kombination med antenner för att förstärka signalen.

En repeater är egentligen två enheter i samma kapsling. Den ena enheten är en mottagardel och en sändardel som förstärker den sk nedlänken och den sk upplänken.
Förekommer i två olika utföranden – Bredbandig – Täcker samtliga operatörer – Bandselektiv – Täcker enskild operatör.

Donörantenn – En antenn som placeras där täckningen är som bäst (starkast insignal) för att leverera signalen till en repeater (förstärkare).

Finns i olika storlekar och olika utförande. Storleken är oftast proportionellt mot förstärkningsgraden (gainet).

Serviceantenn – Antenn som normalt placeras efter en repeater inomhus för att täcka den yta som man har dålig mobiltäckning på.

Kan delas upp i två kategorier – Panel – riktantenn som skjuter signalen framåt och – Rundstrålande – antenn som sprider signalen runt omkring sig i en cirkel antingen vertikalt eller horisontellt.

Koaxialkabel – Denna kabeltyp används mestadels till att överföra radiosignal mellan antenner och repeater.

Splitter/Tapper/Combiner – Används för att fördela radiosignal till de olika antennerna som är placerade i fastigheten för att förbättra den dåliga mobiltäckningen.

Spektrumanalysator – Är ett instrument som är ett måste för att kunna ställa in riktning på donörantenn och in samt urstignal från repeater.

Används för att se signalerna från de olika opetarörerna samt kvaliten på signalerna.

Har ni investerat i en mobil telefoniväxel och upplever att mobillösningen fungerar dåligt beroende på dålig mobiltäckning inomhus, så kan detta lösas med hjälp av en repeaterlösning.

Investerat i en 4G modemrouter och får inte upp hastigheten?
Ett mycket vanligt problem som beror på svag signal inomhus till modemet (USB-sticka eller router) samt den inbyggda antennen. Lösningen är en passiv 4G antenn till ditt befintliga modem. Inget utbyte av redan inköpt materiel bara komplettering. 

2G/GSM är andra generationens mobilteknik och för att undvika att bli för teknisk så var GSM ett analogt system med sämre talkvalitet jämfört med dagens digitala system.

 
Mobilbasstationerna kan ta emot färre mobilsamtal per bas (transceiverkort) men vad som talar för GSM är att den når mycket längre än vad exempelvis de modernare systemen klarar.

 
Man kan lite slarvigt säga att GSM är en överlevnadslinje och används flitigt i så kallade överlevnadstelefoner där GSM enbart används.
GSM jobbar precis som de gamla telefonmodemen i 9.6/19.2 Kb/s när data ska skickas. GPRS är den digitala sidan av 2G och kan ta emot desto fler samtal och fungerar som 2G:s ”höghastighetslina” mot internet där man med Telias Edge teknik kan komma upp i  300Kb/s.
Räckvidden på GPRS är mycket sämre än GSM. 3G/UMTS är tredje generationens mobilteknik som är ett digitalt system.

Samtalskvaliteten är nästintill perfekt och dataöverföringshastigheten är uppe i ca 10Mb/s. Antalet samtal per bas har ökat exponentiellt men nackdelen är att UMTS har ännu sämre räckvidd än GPRS.
4G/LTE är fjärde generationens mobilteknik som egentligen inte har kommit igång ännu.
För tillfället heter den 3.95G för att man inte lyckats komma upp i de datahastigheter som utlovats.

4G är enbart en dataöverföringstjänst och skall ej överföra samtal. Dataöverföringshastigheten ska ligga över 100Mb/s vilket ännu ej uppnåtts. Räckvidden är ännu sämre än för 3G. 

Alla mobiltekniker bygger i grunden på en av naturens underverk, nämligen radio, och radio beter sig på ett visst sätt beroende på vilken frekvens som används.
Ju lägre frekvens som används desto bättre räckvidd och genomslagskraft har signalen. Man kan säga att desto lägre frekvens desto bättre.
Det finns en matematisk formel på hur signalen beter sig i fri rymd och på ett exakt avstånd men man kan lite slarvigt säga att 2100MHz har ungefär 1,15 gånger sämre räckvidd än 900MHz.

En av de viktigaste anledningarna till att vi är ute och mäter är för att besvara just den frågan.
En bredbandig förstärkare kan tyckas vara det optimala i allas ögon, man får ju alla 4 operatörer till priset av en förstärkare.
Men en bredbandig förstärkare lämpar sig bara när ett grundläggande krav har uppfyllts.
Alla operatörer måste ha ungefär samma signalstyrka där uteantennen placeras.
Om så inte är fallet och om en operatör är starkare än de övriga kommer den att äta upp all förstärkning och de övriga operatörerna kommer att ha nästan samma signalstyrka/brusnivå som tidigare.

1G var NMT (Nordisk Mobil Telefon).
NMT stängdes ned helt och hållet 2007 till förmån för GSM (2G) på 900 MHz.
NMT låg på frekvenser runt 450MHz som idag används av ICE.Net, numera Net 1, som på dessa utmärkta frekvenser med bra yttäckning kör både bredband upp till 3-8 Mbit/s och telefoni.

Vi jobbar i en 60-mils radie runt Stockholm men kan även ta längre uppdrag över hela Sverige.

De Svenska operatörerna har alla framställt en avancerad täckningskarta över deras egna nät.
Följ gärna länkarna nedan så kommer du direkt till respektive operatörs karta:

TELIA
TELE2
TELENOR
TRE

Notera. Täckningskartorna av idag är inte optimala. De utgår i från att vårt Jordklot är en stålkula, utan berg, dalar, hus och andra saker som hindrar den fria siktlinjen, men ger ändå en uppfattning om utbredningen av mobilsignalerna.
Utgå därför ifrån att mobilsignalernas täckning för telefoni och data inte är så höga/utbredda som visas.

PTS (vår Telemyndighet) och Konsumentverket har nu (2016) stärkt kraven mot operatörerna att visa bättre och mer exakta täckningskartor trots att de idag uppfyller ställda krav på utomhustäckning och med traditionella mobiler, alltså ej Smartphones vilka allmänt har sämre mottagare i sina enheter och kräver bättre mobiltäckning, speciellt vid mobilsurf. De nya kartorna skall nu ta hänsyn till dagens mobilstandard.

BREDBANDSKARTAN

Vill man studera aktuell status för hur Bredbandsdata ser ut i Sverige så är Bredbandskartan från PTS en riktig guldgruva. Kolla in Bredbandskartan från PTS.