F.A.Q.

Hem / Faq

Frågor angående dålig mobiltäckning

Frequently Asked Questions

Till höger kan du finna svar på de vanligaste frågorna.

Jajemen, du kan ladda ned datablad för de produkter vi installerar och som behövs för tillståndsansökan här nedan.

Repeaters:
W23D-B3
W23D-B8
W23D-B20

Donörantenner:
Donörantenn LPA

Inomhusantenner:
Inomhusantenn tak

En vanlig fråga vi får är om strålningen från vår utrustning är skadlig för hälsan.

Enligt Strålsäkerhetscentralen (STUK) är mobiltelefoner den största källan till radiofrekvent strålning. Strålningen är som störst när täckningen är dålig och mobilen hålls nära örat. Därför rekommenderar REGMO att man strävar efter god inomhustäckning för att minimera exponeringen.

Trots omfattande forskning finns det inget entydigt bevis för att mobiltelefoner är farliga för hälsan. Forskningen om långtidseffekter är fortfarande otillräcklig.

För att minska exponeringen för strålning kan du:

  • Använda handsfree-enheter för att minska strålningen mot huvudet.
  • Undvika att använda mobilen i områden med dålig täckning, som i slutna utrymmen (t.ex. en bil), där strålningen är mycket starkare.
  • Placera mobilen på ett bord snarare än i fickan när du delar internetanslutning med andra enheter, som en bärbar dator.

Observera att så kallade mobilskydd inte har visat sig effektivt i att minska strålningen nämnvärt.

Repeater: På engelska kallas detta en ”signalförstärkare”. En repeater är en enhet som både mottar och sänder signaler, och förstärker dem med varierande effekt beroende på repeaterns uteffekt. Repeatern används för att förbättra mobiltäckningen genom att förstärka signaler i kombination med antenner.

En repeater består av två delar i en och samma kapsling: en mottagardel och en sändardel, som förstärker nedlänken (mottagen signal) och upplänken (sänd signal). Det finns två huvudtyper av repeaters:

  • Bredbandig: Täcker alla operatörer.
  • Bandselektiv: Täcker en specifik operatör.

Donörantenn: En antenn som placeras på den plats med bäst täckning (starkast insignal) för att leverera signalen till en repeater. Donörantenner finns i olika storlekar och utföranden, där storleken oftast korrelerar med förstärkningsgraden (gain).

Serviceantenn: En antenn som vanligtvis placeras inomhus efter en repeater för att täcka områden med dålig mobiltäckning. Denna antenn delas in i två kategorier:

  • Panelantenn: En riktantenn som sänder signalen framåt.
  • Rundstrålande antenn: Sprider signalen runt omkring sig i en cirkel, antingen vertikalt eller horisontellt.

Koaxialkabel: En kabeltyp som används för att överföra radiosignaler mellan antenner och repeaters.

Splitter/Tapper/Combiner: Enheter som fördelar radiosignaler till de olika antennerna i en fastighet för att förbättra mobiltäckningen.

Spektrumanalysator: Ett instrument som är nödvändigt för att justera riktningen på donörantennen samt att mäta in- och utgångssignaler från repeaters. Det används för att analysera signaler från olika operatörer och bedöma signalernas kvalitet.

Har ni investerat i en mobil telefoniväxel och upplever att mobillösningen fungerar dåligt beroende på dålig mobiltäckning inomhus, så kan detta lösas med hjälp av en repeaterlösning.

Investerat i en 4G modemrouter och får inte upp hastigheten?
Ett mycket vanligt problem som beror på svag signal inomhus till modemet (USB-sticka eller router) samt den inbyggda antennen. Lösningen är en passiv 4G antenn till ditt befintliga modem. Inget utbyte av redan inköpt materiel bara komplettering. 

2G/GSM: Andra generationens mobilteknik. GSM var ett analogt system med sämre talkvalitet jämfört med dagens digitala standarder. Mobilbasstationerna kan hantera färre samtal per bas (transceiverkort), men GSM

 

fördel är dess längre räckvidd.

GSM fungerar som en ”överlevnadslinje” och används ofta i så kallade överlevnadstelefoner där enbart GSM används. Vid datatransmission arbetar GSM på 9.6/19.2 Kb/s, liknande de gamla telefonmodemen. GPRS, en digital uppgradering av 2G, kan hantera fler samtal och erbjuder en ”höghastighetslina” mot internet, med Telias Edge-teknik som kan nå upp till 300 Kb/s. GPRS har dock sämre räckvidd än GSM.

3G/UMTS: Tredje generationens mobilteknik är ett digitalt system med nästan perfekt samtalskvalitet och dataöverföringshastigheter på cirka 10 Mb/s. Antalet samtal per basstation har ökat exponentiellt, men räckvidden för UMTS är ännu sämre än för GPRS.

4G/LTE: Fjärde generationens mobilteknik, som ännu inte är helt implementerad. För närvarande är den känd som 3.95G eftersom de utlovade datahastigheterna inte har uppnåtts. 4G är huvudsakligen en dataöverföringstjänst och är inte avsedd för samtal. Dataöverföringshastigheten ska vara över 100 Mb/s, men detta har ännu inte realiserats. Räckvidden är sämre än för 3G.

Alla mobiltekniker bygger i grunden på en av naturens underverk, nämligen radio, och radio beter sig på ett visst sätt beroende på vilken frekvens som används.
Ju lägre frekvens som används desto bättre räckvidd och genomslagskraft har signalen. Man kan säga att desto lägre frekvens desto bättre.
Det finns en matematisk formel på hur signalen beter sig i fri rymd och på ett exakt avstånd men man kan lite slarvigt säga att 2100MHz har ungefär 1,15 gånger sämre räckvidd än 900MHz.

En av de viktigaste anledningarna till att vi är ute och mäter är för att besvara just den frågan.
En bredbandig förstärkare kan tyckas vara det optimala i allas ögon, man får ju alla 4 operatörer till priset av en förstärkare.
Men en bredbandig förstärkare lämpar sig bara när ett grundläggande krav har uppfyllts.
Alla operatörer måste ha ungefär samma signalstyrka där uteantennen placeras.
Om så inte är fallet och om en operatör är starkare än de övriga kommer den att äta upp all förstärkning och de övriga operatörerna kommer att ha nästan samma signalstyrka/brusnivå som tidigare.

1G var NMT (Nordisk Mobil Telefon).
NMT stängdes ned helt och hållet 2007 till förmån för GSM (2G) på 900 MHz.
NMT låg på frekvenser runt 450MHz som idag används av ICE.Net, numera Net 1, som på dessa utmärkta frekvenser med bra yttäckning kör både bredband upp till 3-8 Mbit/s och telefoni.

Vi jobbar i en 60-mils radie runt Stockholm men kan även ta längre uppdrag över hela Sverige.

De Svenska operatörerna har alla framställt en avancerad täckningskarta över deras egna nät.
Följ gärna länkarna nedan så kommer du direkt till respektive operatörs karta:

TELIA
TELE2
TELENOR
TRE

Notera. Täckningskartorna av idag är inte optimala. De utgår i från att vårt Jordklot är en stålkula, utan berg, dalar, hus och andra saker som hindrar den fria siktlinjen, men ger ändå en uppfattning om utbredningen av mobilsignalerna.
Utgå därför ifrån att mobilsignalernas täckning för telefoni och data inte är så höga/utbredda som visas.

PTS (vår Telemyndighet) och Konsumentverket har nu (2016) stärkt kraven mot operatörerna att visa bättre och mer exakta täckningskartor trots att de idag uppfyller ställda krav på utomhustäckning och med traditionella mobiler, alltså ej Smartphones vilka allmänt har sämre mottagare i sina enheter och kräver bättre mobiltäckning, speciellt vid mobilsurf. De nya kartorna skall nu ta hänsyn till dagens mobilstandard.

BREDBANDSKARTAN

Vill man studera aktuell status för hur Bredbandsdata ser ut i Sverige så är Bredbandskartan från PTS en riktig guldgruva. Kolla in Bredbandskartan från PTS.