Reparation/Service

Hem / Reparation

Labbkillen jobbar hårt med elektronik
Labbkillen jobbar hårt med elektronik

Elektronik - Service och kalibrering

Regmo har ett komplett elektroniklabb med avancerade mätutrustningar.


Vi kan hjälpa till med :

  • Justering och kalibrering av mätinstrument (ex.vis multimetrar, frekvensräknare, bandfilter m.m).
  • Kontrollmätning av repeatrar/förstärkare för mobilbanden och andra frekvensband inom området 0-4 GHz.
  • Kontrollmätning av adaptrar, kommunikationsutrustningar typ effektmätning, känslighet RX och annan elektronik.
  • Viss reparation av trasig utbytbar elektronikutrustning.
  •  GPS-DO styrd signalgenerering: CW AM FM

Kalibrering och Justering

Kalibrering, Vad är det?

Kalibrering är att ta reda på skillnaden mellan det visade och det sanna mätvärdet. Det innebär i praktiken att instrumentets mätvärden jämförs med referensvärden och att skillnaden eller mätfelet dokumenteras för varje mätpunkt. Efter kalibreringen utfärdas ett certifikat eller bevis där det framgår hur stora avvikelserna är.

Som kund kan man ta för givet att ett mätinstrument ska ”visa rätt” efter en kalibrering. Men det är faktiskt så att många, kanske de flesta, instrument och givare på marknaden inte går att justera på det sättet. I stället får du ett dokument i din hand som talar om hur stor skillnaden är mellan det verkliga ”sanna värdet” och värdet som mättes upp med instrumentet.

Vad betyder justering?

I vissa instrument kan labbet ändra eller ”justera” värdet så att visningen ligger så nära det sanna värdet som möjligt. Efter en sådan justering gör vi ytterligare en kalibrering för att se hur stort (eller snarare litet) mätfelet har blivit.

Mätning av frekvens och impedens
Mätning av exakt frekvens